Smart Terminals

SOFTWARE PRE ČÍTAČKY

SmartTerminals vám ponúka kompletné riešenie na integráciu vlastnej aplikácie pre Android zariadenia s vaším existujúcim systémom ERP. Terminály môžu komunikovať online s vašou lokálnou DB alebo používať súbory CSV, XLS atď. Podporujeme rôzne pripojenia k DB – Oracle, PostgreSQL, MS SQL, MySQL, DB2, IterBase, Sybase, SQLite, MS Access. Naše aplikácie dokážu z hardvéru terminálov vyťažiť maximum a využiť ho na skenovanie čiarových kódov, čítanie RFID / NFC, fotografovanie / natáčanie videa, vykonávanie jednoduchých a základných operácií, ako je expedícia a inventúra, ale aj zložitých online operácií, ako sú presuny zásob, zmena parametrov na mieste bez nutnosti chodiť k PC terminálu, vystavovanie fotodokumentácie k položkám.

Inventúra

Vykonanie a následné spracovanie Inventúr pozostáva s dvoch častí: - Evidencia skladových zásob, ich popis, množstvo a skladová cena je evidovaná v príslušnom softvéri na PC ( na serveri). - V SmartTerminály je mobilná aplikácia, ktorá si stiahne so servera potrebné základné údaje, potrebné pre spracovanie 1D/2D kódov na štítkoch a následne snímaním týchto kódov na jednotlivých skladových položkách sa eviduje, ktorý materiál je fyzicky na sklade. Vykonávanie inventúry je možné viacerými osobami/ terminálmi naraz, pričom je možné priebežne posielať na PC aplikácie priebežný stav zosnímaných položiek. Po ukončení snímania položiek na sklade je možné v PC vytlačiť stav nájdených - nenájdených položiek. Tento zoznam je možné archivovať. Tzv. vyrovnanie skladov, čiže vykonanie inventúrneho príjmu / resp. výdaja je možné vykonať pomocou príslušného modulu v hlavnom softvéri
 

Sklady

Práca so skladom pozostáva s dvoch častí: - Evidencia skladových zásob, ich popis, množstvo, skladová lokácia, príp.  skladová cena je evidovaná v príslušnom softvéri na PC ( na serveri). - V SmartTerminály je mobilná aplikácia, ktorá si stiahne so servera potrebné základné údaje a s pomocou modulov výdaj zo skladu, prevod na skladoch , zmena alokácie skladových položiek, vykonáva príslušné operácie na skladoch - samozrejme online.
 

Výroba

On-line Odpisovanie výroby sa realizuje v module „výrobný terminál“. Každý zamestnanec má vlastnú ID kartu s čiarovým kódom, čo umožňuje ich jednoduchú a presnú identifikáciu v aplikácii "výrobný terminál" Každý krok výrobného príkazu obsahuje špeciálne čiarové kódy pre rýchlu evidenciu výrobného kroku a preto odpísanie pracovného úkonu pozostáva zo zosnímania dvoch čiarových kódov a potvrdenia množstva uskutočnenej práce Status rozpracovanosti / plnenia zákazok je takto aktualizovaný priebežne/online a preto sa môže na prípadné problémy, časové sklzy, nedostatok materiálu reagovať ihneď a predchádzať výraznejším problémom v plnení zákaziek Vedúci pracovníci majú k dispozícii prehľady pre rýchlu identifikáciu potencionálne zle odpísanej výroby (napr: neodpísaný koniec, čas príliš odlišný od predpísanej technológie), ktorú vedia následne rýchlo a pohodlne upravovať, zmeniť zaevidované kusy, počiatočný aj koncový čas ako aj priamo čas práce (pri zmene čistého času práce sa automaticky vykonajú kontroly na prekrývajúce časy a prepočíta sa konečný čas operácie) S evidovaním plnenia jednotlivých výrobných príkazov je previazaný aj odpis príslušného materiálu, čiže takto sa automaticky aktualizuje stav základného materiálu, rozpracovaného materiálu ako aj hotových výrobkov.
 

Prispôsobenie softvéru na mieru

Je samozrejmé, že požiadavky na softvér sú rôznorodé a univerzálne riešenia zvyčajne nevyhovujú špecifickým požiadavkám. Naša spoločnosť vyvíja softvér na mieru už do roku 1993 a preto môžme smelo tvrdiť, že dokážeme prispôsobiť/ vyvinúť  na mieru pre skoro akékoľvek požiadavky.