Terminály so skenerom

Najčastejsie otázky o skeneroch a termináloch

1D čiarové kódy

1D čiarový kód (známy aj ako lineárny kód) je vizuálny čiernobiely vzor, ktorý na zakódovanie informácií používa čiary a medzery s premenlivou šírkou. Tieto informácie - typicky čísla a písmená - sú zakódované horizontálne zľava doprava. 1D čiarové kódy obsahujú obmedzený počet znakov, zvyčajne 10 až 25. Najznámejšie 1D čiarové kódy sú bežné kódy UPC, ktoré sa nachádzajú na potravinách a spotrebnom tovare. V priemysle a skladovaní sa veľmi často používa aj kód 128(A/B). Aby mal 1D čiarový kód zmysel, je striktne závislý od on-line pripojenia k databáze: Po načítaní čísel v kóde musí byť tento kód prepojený s databázou, kde je úplný opis tohto výrobku, celá šarža jeho parametrov, cena, aktuálna hodnota zásob a ďalšie informácie.

2D čiarové kódy

2D čiarový kód používa vzory, tvary a body na zakódovanie informácií v horizontálnom aj vertikálnom smere. 2D čiarový kód dokáže zakódovať viac znakov (približne 2 000) na rovnakom priestore ako 1D čiarový kód (ktorý má len 10 - 25 znakov). Medzi typy 2D kódov patria QR kód, PDF417 a Data Matrix. Okrem toho, že 2D čiarové kódy obsahujú viac údajov, môžu šifrovať obrázky, webové adresy a iné binárne údaje, čo znamená, že tieto kódy môžu fungovať nezávisle od databázy. 2D čiarové kódy sa môžu používať na označovanie veľmi malých položiek, na ktoré sa tradičný štítok s čiarovým kódom nezmestí. Pokiaľ ide o výber zákazníkov, 2D čiarové kódy ľudia často uprednostňujú vzhľadom na množstvo informácií, ktoré 2D čiarový kód môže obsahovať v porovnaní s 1D.

PREVÁDZKOVÉ A FUNKČNÉ ROZDIELY MEDZI 1D A 2D ČIAROVÝM KÓDOM

Z prevádzkového hľadiska je rozhodujúci rozdiel medzi týmito dvoma typmi čiarových kódov v type skenovacieho zariadenia potrebného na ich čítanie. (Viac informácií nájdete v nasledujúcej otázke). Z funkčného hľadiska závisí, ktorý typ kódu sa použije, od aplikácie. Lineárne (1D) kódy sa zvyknú používať v scenároch, v ktorých sa súvisiace údaje často menia (napr. ceny alebo obsah kontajnera). 2D čiarové kódy sa používajú tam, kde nemusí existovať prepojenie s databázou, kde je obmedzený priestor a kde sa vyžaduje väčšie množstvo údajov. Väčšina spoločností používa rôzne kódy pre rôzne aplikácie. Spomeňte si na typickú prepravnú etiketu alebo balík. Na jednej krabici tak nájdete až pol tucta rôznych typov čiarových kódov. Opäť platí, že 2D čiarové kódy bývajú obľúbené vďaka množstvu informácií, ktoré sa do nich zmestia. Poznanie možností (a obmedzení) 1D aj 2D čiarových kódov vám umožní urobiť najlepšie rozhodnutie pre kvalitnú logistiku vášho biznisu.

LASEROVÝ SKENER ALEBO 2D SNÍMAČ OBRAZU

Na interpretáciu informácií uvedených v čiarovom kóde existujú dva rôzne typy skenovacích mechanizmov (laserový skener a snímač). Mnohé spoločnosti vyrábajúce technológiu schopnú čítať údaje z čiarového kódu používajú termín "skenovanie" bez ohľadu na typ použitého skenovacieho motora. Lineárne (1D) kódy možno skenovať pomocou tradičného laserového skenera. --Laserový skener používa laser a zrkadlo na vytvorenie čiarového kódu, ktorý sníma informácie. Skenery 1D čiarových kódov sú schopné snímať iba 1D čiarové kódy Skenery 1D čiarových kódov sú zvyčajne lacnejšie, pretože typ kódov, ktoré dokážu dekódovať, je obmedzený. Laserový skenovací mechanizmus sa dodáva v štandardnom rozsahu alebo v dlhom rozsahu. --2D čiarové kódy sa musia čítať pomocou typu skenovacieho zariadenia známeho ako imager, čiže 2D snímač. Tieto snímače  sa vyrábajú v dvoch typoch - len 1D a 1D/2D. Existujú podskupiny každého z nich: štandardný dosah, stredný dosah alebo blízky/diaľkový dosah. Základnou výhodou snímačov 2D čiarových kódov je, že  dokážu čítať 1D lineárne aj 2D dvojrozmerné čiarové kódy. 2D snímače sa stali takými univerzálnymi, že v mnohých aplikáciách často nahrádzajú 1D snímače čiarových kódov.